Monthly Archives: May 2012

Ngủ mơ

Hai vợ chồng đang ngủ bổng người vợ bừng tỉnh trong vẻ hoảng hốt gọi chồng dậy hỏi:
– Em nằm mơ thấy mình vừa bị dậm đinh, có nhiễm trùng không anh?
– Anh đã dặn em nhiều lần rồi, thôi hãy xuống mang dép vào rồi lên ngủ tiếp.

1 3 4 5 Scroll to top