Monthly Archives: April 2013

NGHIỆT!!!

Một mình ta … vẫn mãi chỉ một mình ta …
Nghiêng bóng cây già
Cây đa bến nước
Mấy ai hiểu được
Vòng luẩn quẩn thao lược bao đêm
Mơ giấc ngủ êm đềm
Chìm mình trong quên lãng
Bao điều lãng mạn
Vùi đáy tâm can
Có lẻ ai … đã quá vội vàng
Tìm quên trong giấc ngủ
Vẫn chưa đủ
Để giằng xéo tim tôi
Suy nghĩ, … bồi hồi
Vẫn chôn sâu vào đỉnh cặn
Thêm dòng nước mặn
Chẳng thấm gì loan vết dao đâm

Vẫn mãi âm thầm
Chôn vùi ngàn năm trong biển cả
Bao phen vất vả
Chỉ mệt lả thân ta
Bốn biển là nhà
Đào ao sâu lấp bể
Bao chuyện muốn kể
Nghẹn lòng này … chỉ thế mà thôi!

Hoàng Nguyễn

 Scroll to top