Monthly Archives: June 2013

NƠI ĐÓ ĐANG CẦN BẠN

Nằm cách huyện KrongBông tỉnh Đắk Lắk khoảng 40km, thôn Cư Tê thuộc xã vùng 3 Cư Pui. Thôn Cư Tê được thành lập vào năm 2008 và có khoàng 200 hộ với gần 1200 nhân khầu đều là dân tộc Mông, trong đó số hộ nghèo chiếm 70%. Đặc biệt trong thôn có 50 hộ “đặc biệt nghèo” nhưng chưa từng có sự hỗ trợ nào từ bên ngoài.

Điều đáng nói, phụ nữ ở đây không chỉ đẻ nhiều, đẻ dày mà còn có rất nhiều trường hợp tảo hôn đã tạo ra nhiều hệ lụy đối với đời sống, sinh hoạt của người dân nơi đây. Không những vậy, người dân tộc Mông trong thôn vì vẫn còn duy trì tục lệ tảo hôn nên con gái đều lấy chồng khi 15, 16 tuổi và không ít trong số họ mới 30 đến 40 tuổi đã có 5-6 đứa con. Họ đều có cuộc sống hết sức khó khăn, thiếu đất sản xuất, nhà cửa tạm bợ, con cái thất học…
Thậm chí còn rất nhiều em đến giờ vẫn chưa có giấy khai sinh. 

Read More…

4+

Trên đời có bốn cái ngu
Làm mai, Gánh nợ, Gác cu, Cầm chầu
Trên đời có bốn vui sầu
Hỷ, Nộ, Ái, Ố mưu cầu chúng sanh
Trên đời có bốn sự lành
Long Lân Quy Phụng vang danh đất trời
Trên đời có bốn tuyệt vời 
Sinh Lão Bệnh Tử cuộc đời khói mây
Trên đới có bốn chữ này
Tiền Tài Tù Tội chớ gây nghiệp vào
Trên đời có bốn tự hào
Công Dung Ngôn Hạnh phong trào thi đua
Trên đời có bốn tên mùa
Thu Đông Xuân Hạ kéo lùa thay phiên
Trên đời có bốn cái ghiền
Cờ bạc, Hút sách có điên mới vào
Gái trai, Chè rượu thì sao?
Thi thoảng đôi chút khơi mào thế nhân
Trên đời có bốn cái cần
Nhục Vinh Danh Lợi bụi trần phôi phai
Trên đời có bốn lá bài
Cơ Rô Chuồn Bích anh tài tù lao
Trên đời có bốn phương nào?
Đông Tây Nam Bắc ra vào muôn phương
Trên đời có bốn vấn vương
Thương Yêu Quên Nhớ tỏ tường sao đây
Trên đời có bốn tài này
Cầm Kỳ Thi Họa vui say với đời
Trên đời có bốn lời mời
Like, Com, Share, Shout … vui chơi thơ này.

Hoàng Nguyễn

 Scroll to top