Monthly Archives: September 2013

MIỀN BIÊN GIỚI

Giang Thành – Kiên Giang là huyện biên giới giáp vương quốc Campuchia, dân số 7.315 hộ, 27.630 khẩu, gồm 2 dân tộc chính: Kinh và Khơmer.

Được thành lập vào năm 2009, Huyện có 5 xã, đều là xã nông thôn và 29 ấp, Huyện đang gặp rất nhiều khó khăn, hiện nay toàn huyện có 727 học sinh trong diện nghèo khó cần được giúp đỡ để duy trì đến trường.

Huyện Giang Thành là huyện nghèo nhất của tỉnh Kiên Giang, cư dân sống quanh vùng đa số làm nghề “Nông” là chính, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để chạy từng bữa ăn. Giang Thành được bao bọc xung quanh là dòng kênh Vĩnh Tế với độ nhiễm phèn rất cao chảy dài từ Tịnh Biên và kết thúc tại Ngã ba Hà Giang (biển Hà Tiên), đó cũng là nguồn nước sử dụng chính trong việc nấu ăn sinh hoạt hằng ngày của người dân, vì thế chị em phụ nữ chiếm đa số bệnh “Phụ khoa” rất nhiều.

Read More…

 Scroll to top