Monthly Archives: November 2013

KẾT NỐI TRÁI TIM

Trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa (Trung tâm Nuôi dưỡng – bảo trợ người già và tàn tật Chánh Phú Hòa) trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh, đến nay trung tâm đã tiếp nhận quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc gần 1.200 đối tượng bao gồm: người già neo đơn, người khuyết tật, trẻ em lang thang cơ nhỡ, những người sống lang thang đi ăn xin, nằm viện bị bỏ rơi, không nơi nương tựa… tại TP Hồ Chí Minh.

Trung tâm hoạt động với các chức năng và nhiệm vụ như:

Tiếp nhận trẻ em lang thang cùng gia đình xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn thành phố.
Tiếp nhận, quản lý, chữa trị và phục hồi sức khỏe cho người khuyết tật, lang thang trong độ tuổi lao động, nhưng không đủ sức khỏe.
Phối hợp với các Sở-ngành chức năng tổ chức dạy văn hóa, dạy nghề, kết hợp với lao động sản xuất, tạo điều kiện cho người được đưa vào Trung tâm hòa nhập cộng đồng.

Các đối tượng được phân thành nhiều nhóm và được cư trú từng khu theo đúng nhóm của mình. Đặc biệt khu mà chúng tôi quan tâm nhất là khu dành cho người khuyết tật. Vào đến đây và chứng kiến cuộc sống của bà con cộng đồng NKT mới thấy mình thật may mắn và thật hạnh phúc biết bao.

Read More…

 Scroll to top