Monthly Archives: May 2014

TIẾP SỨC

Tiếp bước trên con đường Thiện Nguyện của nhóm chúng tôi là một xã vùng biên giới của tỉnh Đồng Tháp.

Đó là xã Bình Phú, là xã cực bắc của huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Nằm cách trung tâm huyện Hồng Ngự 15km về hướng cửa khẩu Dinh Bà nối liền với Bontia Chăk Crây (tỉnh Prey Veng, Cam-pu-chia).

Là một xã thuần nông, tỉ lệ dân nghèo thuộc diện cao nhất tỉnh. Người dân nơi đây đa số là mới di cư từ nhiều vùng miền khác nhau về đây nên cuộc sống còn rất khó khăn, vất vả.

Read More…

 Scroll to top