BẠN! CHÍNH LÀ BẠN

Hiện thân của bạn hôm nay

Thế giới đón nhận dang tay chào mừng

Bạn là duy nhất được cưng

Không ai giống bạn nên đừng bận tâm

Đôi khi bạn tạo lỗi lầm

Hoàn toàn phụ thuộc phát tâm chan hòa

Tận hưởng trọn vẹn hương hoa

Đếm điều hạnh phúc mù lòa buồn đau

Dù rằng khăn khó đến đâu

Vượt qua tất cả mong cầu bình an

Hỏi đáp của bạn dễ dàng

Tìm ngay trong bạn rõ rang hơn ai

Can đảm, mạnh mẽ, miệt mài

Bỏ qua giới hạn chính hoài bản thân

Thực hiện mơ ước xa gần

Kiên định vững chắc muôn phần hội cơ

Khát vọng vươn đỉnh từng giờ

Không làm lãng phí không chờ lắng lo

Kiên nhẫn bản chất trời cho

Thanh bình cuộc sống đừng phò tiếc than

Tình yêu lớn nhỏ không màng

Quảng đường thăm thẳm vội vàng mà đi

Hứa hẹn bạn phải khắc ghi

Bao điều không thể quay đi mà tìm

Khôn ngoan xử sự con tim

Cuộc sống quý giá là tìm về nhau

Mọi việc không trễ lắm đâu

Thực thi bình dị nhiệm mầu vươn lên

Gia đình hạnh phúc vững bền

Thời gian chuyển động tạo nên chính mình.

 

Hoàng Nguyễn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.