CẢM THAN!

Cao cao thác núi trong veo
“Thiên Nga” lặn hụp leo teo … vài nàng
Non cao vượn hú mây ngàn
Chim kêu vực thẳm tạt ngang hương rừng

Cá lượn ngút mắt gành mưng
Cua bò cạnh thác tưng bừng cheo veo
Non Bổng, nước Nhược người theo
Thân ta chỉ luống ngặt nghèo … cảm than!

Hoàng Nguyễn – 09/08/12-

Những bài viết khác:

  1. MƯA!
  2. DUYÊN!
  3. 4+
  4. Trại Hè
  5. TÔI TÌM …?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.