Cao thủ?

Một ông chồng đọc báo thấy tin phụ nữ Brazil trả tiền nếu đàn ông ăn nằm với họ. Chồng đặt báo xuống, nhìn vợ nói: “Anh đọc thấy ở Brazil, phụ nữ trả nam giới bảy đô la mỗi lần nam giới lên giường với họ. Cái lợi ấy ta chẳng nên bỏ qua. Anh sẽ đi chuyến tàu biển gần nhất!”.

Vợ kêu lên: “Em đi với anh”.

– “Anh cần em làm gì kia chứ?”, chồng phản đối.

Vợ cãi: “Em muốn xem anh sống thế nào với 14 đô la mỗi tháng”.

No related content found.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.