Tuyển Dụng

NHÂN VIÊN KINH DOANH

 

Công ty Cổ Phần BĐS An Cư Lạc Nghiệp (ACLN) là công ty chuyên ngành đầu tư kinh doanh các dự án bất động sản.

Nhiệm vụ trọng yếu của Công ty là tập trung phát triển hàng loạt các dự án bất động sản lớn tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác,… Read More…

 Scroll to top