Chân mượn

Xưa thật là xưa, con bò thì có đến 8 chân, con vịt 1 chân, con chó 3 chân và phụ nữ không có chân nào. Cả đám mới kéo nhau gặp Ông Trời và phàn nàn về sự bất tiện của mình.
Con chó nói trước: – Tại sao con chỉ có 3 chân khi đi cứ cá nhắc rất bất tiện mà con bò thì dư cả đống chân vậy, ông nói con bò cho tui mượn một chân đi.
Con bò nói: – mày mượn chân tao rồi khi mày đái ướt hết chân tao thì sao?
Chó lên tiếng: – Không đâu, khi nào tôi đái tôi sẽ giơ chân mượn của ông lên. <=> Thế là bắt đầu từ đó con chó khi đi tè thì lại giơ một chân lên.

Đến phiên con Vịt lên tiếng: – Tôi phải thường xuyên đi kiếm ăn mà cứ nhảy lò cò rất bất tiện, ông nói con Bò cho tui mượn một chân đi
Bò lên tiếng liền: – Mày mượn chân tao cho tối mày ngủ nước làm ướt hết chân tao ah?
Vịt vội thanh minh: – Không đâu, khi nào tôi ngủ tôi sẽ co chân của ông lên mà <=> Thế là từ đó Vịt đi ngủ chỉ đứng có một chân.

Đến lượt người phụ nữ phàn nàn:- Tôi là người bất tiện nhất, hàng ngày tôi phải ra đồng, lên nương lên rẫy mà không có chân nào để đi, cứ mãi lê lết từng chút, ông nói Bò cho tôi mượn hai chân đi nhé.
Bò phản đối liền: – ngu sao cho mày mượn chân để tối tối thằng chồng mày “ấy” mày nó đè gãy chân tao ah?
Người phụ nữ thề: – Không có đâu, khi nào chồng tôi “ấy” tôi thì tui chỉ rướn người và dang hai chân mượn của ông lên mà.<=> Thua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.