CHỈ YÊU MỘT NGƯỜI LÀ EM THÔI!

CHỈ một lần gặp em anh tự bảo
YÊU chưa nhiều nhưng lòng đã xôn xao
MỘT ngày kia lòng nhung nhớ dâng trào
NGƯỜI tình nhỏ có chung niềm mộng ảo
LÀ hạnh phúc khi anh thường thốt bạo
EM ngây người ngơ ngác, anh bảo sao?

THÔI đã hết, em sẽ chẳng khi nào…

… Duy nhất yêu anh.

Nguyễn Hoàng

Những bài viết khác:

  1. MƯA!
  2. 4+
  3. DUYÊN CHỜ!
  4. TÔI TÌM …?
  5. Trại Hè

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.