CHÙM THƠ NHỎ 3

Ngắm hai đứa bạn sung sướng nhau

Vui chung cùng họ ngẫm trong đầu

Ba người sung sướng hay hơn nhỉ!

Chim sao ba cánh? … hỏng dám đâu!

Xa xa thấp thoáng đường uốn cong

Lúa mọc bên bờ, ngược vào trong

Buổi sáng Mẹ đi, mưa lất phất

Chiều ngắm chim bay, cả cánh đồng.

Cũng núi nhấp nhô cũng cỏ cây

Xao xuyến bênngười ngắm chân mây

Quên lãng thế đời  thôi vương vấn

Cỏ xanh là chiếu, gối là mây!

Đôi gian nhà đá ẩn trong mây

Non nước hữu tình phải ở đây?

Rủ sạch bụi trần không lo nghĩ

Bên kia trăng gió thoảng qua đây!

Căn nhà nho nhỏ mới dựng xong

Hàng thông thẳng tắp ấm áp lòng

Sống ẩn nơi đây thật lý tưởng

Trăng thanh, gió mát … thỏa trông mong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.