CHÙM THƠ NHỎ!

Dòng sông dĩ vãng vẫn còn trôi
Chiều nay thơ thẩn một mình ngồi
Không gió không mưa mà thấy lạnh
Trộm thơ mượn ý … thỏa đơn côi.

 

Đất trời nâng rượu tiễn đưa nhau
Mây cao núi lộng thỏa cơn sầu
Vườn xưa gác cũ thôi rơi lệ
Vô thường mộng mị biết tìm đâu!

 

Ta về giữ lại mùi hương ấy
Chạnh nhớ người xưa như còn đây
Lều xa che khuất bóng cây
Anh hung thục nữ thời nay đâu còn.

 

Bất tận sông dài một nỗi đau
Hồng nhan ly biệt lệ tuôn sầu
Canh khuya chút phận lầu xanh ấy
Thiên thu bất tận đoạn trường đau.

 

Đêm khuya giai điệu u sầu
Tình phai ý nhạt chen nhau hội hè
Nhạn đi khuất bóng hàng tre
Tình này rơi giữa đá khe lõa lồ.

 

Đời ta như cõi vô thường
Nỗi đau giữ lấy đoạn trường buông tay
Bao giờ gặp được em đây
Châu về hợp phố mộng vây buộc người.

 

Không say cây cỏ cũng cười
Chén mời nhật nguyệt chén mời hư không
Hạ tàn sương lạnh thấm lòng
Ta say một cõi giữa dòng phù du
Cùng ai chén tạc chén thù
Cùng say giấc mộng thiên thu thiên trường.

Những bài viết khác:

  1. MƯA!
  2. Trại Hè
  3. 4+
  4. Bâng Khuâng
  5. LY CUỐI?
One Response to CHÙM THƠ NHỎ!
  1. Forever Reply

    Susnpirirg to think of something like that

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.