CÙNG TA VỚT NẮNG

Chiều tà vớt nắng cùng ta

Chắt chiu giọt nắng đem ra làm quà

Vài giọt rơi tận lòng ta

Vài giọt thớt đậu non xa hài hòa

Lắng lai nghe tiếng gió xa

Trải lòng tiếng vọng hoan ca tình vào

Đôi ta với nắng trên cao

Cùng ghì nắng xuống viết vào dòng tên

Chữ em chen lấn lãng quên

Chữ anh chồng chất theo tên mơ màng

Chỉ nhìn thấy nắng thênh thang

Ôm tròn hai chữ “Tình Lang” vào lòng

Em này! em có biết không

Ta cùng vớt nắng long đong một đời

Đượm tình đong đếm chơi vơi

Tình ta trao muộn nửa đời buông lơi.

 

Hoàng Nguyễn – 09/08/12 –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.