ĐẤT PHÙ SA

Về cuối miền Tổ Quốc thân yêu

Ngay cột mốc mênh mông trời nước

Đất phù sa, tiếng đàn bầu có được

Gian khổ bao đời, xương máu trộn nhau.

Tôi đến Cà Mau Đất Mũi lần đầu

Tình đất mênh mang tình người phơi phới

Giòng sông Tam Giang cuộn tròn vời vợi

“Ghe chiếu cà mau” … cô gái đưa đò.

Một hạt phù sa thúc giục âu lo

Cá bạc tôm vàng xen hàng muối trắng

Rừng đước bao la xua tan ngập mặn

Hương tràm gió lặng ửng đỏ hoàng hôn.

Về Gành Hào thăm Nam Hải lăng Ông

Đồng nọc nạng, Năm căn, thăm nhãn cổ

Đồng hồ đá, điểm tô “Nhà bác vật”

… “dạ cổ hoài lang” … cố giữ trong lòng.

 

20/10/12
Hoàng Nguyễn 

 

 

 

Những bài viết khác:

  1. MƯA!
  2. 4+
  3. Trại Hè
  4. TÔI TÌM …?
  5. Bâng Khuâng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.