ĐỢI CHỜ …!

Gió chiều quạt mát hoa tươi

Em ngồi đan áo, áo phơi nắng vàng

Liễu sầu buông tóc mơ màng

Đôi chim chiền chiện gọi đàn líu lo

Bến sông vắng lặng đợi đò

Lung linh sóng gợn câu hò vọng ca

Đường kim mũi chỉ sớm trưa

Aó đan đan mãi…người xưa chưa về!

Thân em mòn mỏi tóc thề

Nắng mưa cam chịu lê thê dặm trường

Bao giờ hết sợi tơ vương

Cho em thoát cảnh uyên ương…đợi chờ!

Nguyễn Hoàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.