Đồng hồ

Một khách du lịch dừng chân hỏi giờ một nông dân. Cô nông dân bảo ông ta đợi tí rồi bước tới cạnh con bò sữa, đỡ nhẹ vú bò lên, sau đó nói với ông khách:
– 9 giờ 25 phút.

Khách du lịch hết sức kinh ngạc:

– Sao chị chỉ sờ vào vú bò mà biết được giờ giấc?

– Đơn giản lắm. Này nhé, nếu ông quì xuống và nâng vú bò lên thì ông có thể thấy chuông đồng hồ của giáo đường ở núi đối diện!

No related content found.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.