ĐỪNG NÊN – NGẠI!!!

Đừng nên so sánh bản thân
Đừng nên theo đuổi phong vân của người
Đừng ngại kiến thức cuộc đời
Đừng ngại mạo hiểm dậy khơi tâm lành
Đừng nên phí phạm từng canh
Đừng nên đánh mất công thành niềm tin
Đừng ngại quá khứ bất minh
Đừng ngại hy vọng trốn mình lãng quên
Đừng nên vật chất bao bền
Đừng nên để những gập ghềnh khó khăn 
Đừng ngại kiên nhẫn bao lần
Đừng ngại nhận đón khi cần sẻ chia
Đừng nên chờ đợi chia lìa
Đừng nên chạy trốn tình kia tìm về
Đừng ngại từ chối bộn bề
Đừng ngại thừa nhận nói về bản thân
Đừng nên đè nén bội phần
Đừng nên đóng cửa cản ngăn tim mình
Đừng ngại đối mặt cười khinh
Đừng ngại thử thách sức mình đảm can
Đừng nên suy nghĩ bi quan
Đừng nên quên mất thời gian ngôn từ
Đừng ngại xem xét thực hư
Đừng ngại tôn trọng riêng tư con người
Đừng nên quên mất mỉm cười
Đừng nên thất bại khi lười nghĩ suy
Đừng ngại gian khó hiểm nguy
Đừng ngại học hỏi tư duy vô bờ

Đừng nên – ngại … chút vần thơ!
Hoàng Nguyễn

Những bài viết khác:

  1. MƯA!
  2. 4+
  3. Trại Hè
  4. TUỔI DẦN
  5. TÔI TÌM …?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.