DUYÊN CHỜ!

DUYÊN CHỜ!

Đông về lạnh giá u buồn
Bao nhiêu kỷ niệm trào tuôn nhẹ nhàng
Này sông gió rũ mây ngàn
Phố mưa vùi lấp hai hàng liễu xanh
Tay ôm đóa mộng mong manh
Gợi lòng nặng trĩu khúc quanh tim mình
Quảng đời vứt bỏ trọng khinh
Buồn vui giữ chẳng nhục vinh ích gì
Bình yên ở lại làm chi
Con thuyền cập bến đôi mi hai dòng
Bên người hạnh phúc trời đông
Cùng nhau nếm ngọt đắng lòng tình chung
Mai đây nếu có tương phùng
Trao nhau những nụ cười rung … duyên chờ!

Hoàng Nguyễn

Những bài viết khác:

  1. 4+
  2. MƯA!
  3. Trại Hè
  4. DUYÊN!
  5. TÔI TÌM …?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.