DUYÊN!

Bát ngát đồng xanh ánh nắng hè

Chim khuyên chao cánh lượn hàng tre

Hơi sương từng giọt long lanh lóe

Sen thắm hương bay quanh chén chè.

Muôn hoa trái ngọt tìm về nghe

Trao duyên hẹn ước đôi câu vè

Rừng thông nghiêng bóng in bên suối

Sáo đàn hòa nhịp môi vuốt ve.

 

Nguyễn Hoàng

Những bài viết khác:

  1. MƯA!
  2. 4+
  3. Chiều Đà Lạt
  4. DUYÊN CHỜ!
  5. Trại Hè

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.