Gánh Nước Chè Xanh

Mẹ bán chè xanh suốt cuộc đời

Ấm nồi theo mẹ dạo nhiều nơi

Bát chè sóng sánh hương thêm vị

Điếu thuốc phì phà mây cuốn trôi.

Đông đến mưa dầm chè giữ sắc

Xuân sang nắng dịu thuốc thơm hơi.

Chè xanh mộc mạc tình quê kiểng

Có thuốc lào ngon bụng thảnh thơi.

 

Nguyễn Hoàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.