GIÁ TRỊ SỐNG ĐÍCH THỰC!

HÒA BÌNH vắng bóng chiến tranh

Bình yên thế giới an lành quanh ta

TÔN TRỌNG quý giá nhất là

Trọng mình trọng bạn hoan ca cuộc đời

YÊU THƯƠNG lan tỏa muôn nơi

Sẻ chia cuộc sống đất trời đẹp tươi

HẠNH PHÚC luôn sẽ mỉm cười

Ngập tràn hy vọng mọi người tin yêu

TRUNG THỰC hành động sớm chiều

Nghĩ suy nhất quán là điều khắc ghi

KHIÊM TỐN đức tính duy trì

Lắng nghe, chấp nhận không vì bản thân

TRÁCH NHIỆM suy nghĩ khi cần

Tạo nơi tin cậy lòng dân tín thành

GIẢN DỊ trân trọng xung quanh

Đẹp trong giá trị sự thành tự nhiên

KHOAN DUNG phương pháp thánh hiền

Hòa bình, cởi mở, bất phiền khó khăn

HỢP TÁC tồn tại tinh thần

Quan tâm, chia sẻ luôn cần với nhau

TỰ DO tích cực hàng đầu

Hiện trong tâm trí khắc sâu tim mình

ĐOÀN KẾT thái độ nhân sinh

Hài hòa xây dựng ánh nhìn sẻ chia.

 

20/09/12
Hoàng Nguyễn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.