Hai sắc hoa TiKen

 

Một bàn bia trước mỗi hoàng hôn
Chặt đá thêm ly thấy hết hồn
Lượm chút cánh gà làm vài nốc
Tôi chờ người đến với tô xương

Người ấy thường hay nhậu Thịt Đông
Dĩa lòng Dưa cải với thịt Nhông
Và bia chưa hết đã ngâm tiếp
Tay trái nâng ly phải … bóc Lòng

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Uống hoài trong lúc tôi lui cui
Bảo rằng tranh thủ uống cho đủ
Anh sợ em ra … uống hết thôi

Chiều đó nào tôi đã hiểu gì
Thấy anh ngơ ngác đã cụng ly
Cho nên anh tiếc: ly bia cuối
Chừa chút Lòng, Nhông chẳng hiểu chi

Đâu biết lần say một lần than
Dưới đường chai bể chảy tràn lan
Người ta đông quá, tôi buồn lắm
Còn được mấy chai … ướt khắp đường

Từ đấy ly này, ly lại ly
Bụng tôi còn chứa đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thèm “phở”
Người ấy, cho nên vẫn phớt lờ

Tôi vẫn bia Ken cạnh đĩa Gà
Nhớ Tiger lạnh của chồng tôi
Mà từng giây tức, từng giây tức
Vẫn giấu trong tay một miếng gà

Buồn quá! Tối nay đi nhậu tiếp
Thấy ai cũng quý Cánh gà chiên
Ôi thay, nước mắm sao quá dở
Và đỏ như màu chén ớt tương

Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Bia Ken uống trước mới ăn mồi
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Ăn lỡ Vịt quay cũ mất rồi

Tôi sợ chiều nay quán hết mồi
Chiều nay, mang đến con Gà toi
Cánh gà làm gỏi, chân nấu cháo
Người ấy alo … đến nãy giờ

Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ah, đâu cần phải Thịt đông?
Tôm khô gỏi chuối thịt xông khói
Vài két bia Ken, vài Đĩa lòng

Nguyễn Hoàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.