KHÊ ĐỒNG!

Trăng thao thức nổi niềm mật ngọt
Em mơ màng nhỏ giọt ái ân
Sao trăng mãi ngóng ngoài sân
Thiết tha nổi nhớ em cần trăng ôm

Thuở ban đầu không thương không quý
Chỉ mong sao hợp ý tâm đầu
Tơ trên khung cửa rối sầu
Không thành tấm lụa vì đâu trăng mờ

Đêm thức giấc trăng xuyên mái tóc
Hai bờ vai khóc mãi mái đầu
Thân em lả xuống gối sâu
Đêm mong ngày nhớ cùng nhau … trăng thề.

Nguyễn Hoàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.