LẶNG!

Còn đâu một thuở yêu người
Còn đâu đôi mắt môi cười hôm nao
Còn đâu hơi thở ngọt ngào
Còn đâu nguyện ước ngày nào trao nhau.

Đành rằng đau thật là đau
Đành rằng mơ tưởng cho nhau thật nhiều
Đành rằng thương nhớ sớm chiều
Đành rằng bình vỡ điều hiu một mình.

Tình yêu như gió vô hình
Cuốn trôi khát vọng ấm tình thiên thu
Đẩy lùi sông bể lãng du
Cuộn mây phủ nguyệt vi vu đêm dài.

Hoàng Nguyễn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.