LẠNH LÒNG!

Đông về núi lạnh khiến buồn lây
Hằng in bóng nguyệt khách muốn say
Rừng già, nước lặng buồn man mác
Trăng khuya khua lạnh thấm vào mây
Nâng chén một mình, thử giải khuây
Văn thơ, đèn sách thế mà hay
Trong lòng ngang ngổn, say hay tỉnh!
Thói đời lên xuống nước vơi đầy.

Hoàng Nguyễn

Những bài viết khác:

  1. MƯA!
  2. 4+
  3. TÔI TÌM …?
  4. Mưa buồn
  5. DUYÊN CHỜ!
One Response to LẠNH LÒNG!
  1. Infinity Reply

    That’s a moed-breaklr. Great thinking!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.