MẸ!

Cũng đã lâu rồi con không về thăm Mẹ

Đại Lễ Vu Lan con báo hiếu thế nào?

Chắc lẽ bây giờ Mẹ đã ở trên cao

Bông Hồng trắng chúng con vẫn cài trên áo

Nhớ thuở xa xưa Mẹ Cha thường dạy bảo

Ân dưỡng công sinh ghi nhớ suốt bao đời

Đến tận bây giờ niềm thương nhớ chưa vơi

Mẹ! còn đó hay đã xa con mãi mãi

Những yêu thương đó chúng con khắc ghi lại

Dạy dỗ con thơ luôn mãi nhớ trong lòng

Vu Lan đến chúng con chỉ muốn ước mong

Một lần …  lần nữa được quây quần bên Mẹ

Đã quá lâu rồi chúng con cùng con trẻ

Được Mẹ yêu thương trong mỗi lúc thăm nhà

Vu Lan đến hết nhớ Mẹ … lại thương Cha

“Người” còn đó thủy chung luôn mơ tưởng Mẹ

Chúng con nguyện thề ghi nhớ … nói Mẹ nghe

“Sống như Mẹ Cha đã yêu thương dạy bảo”

30/08/2012

Hoàng Nguyễn

 

No related content found.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.