MONG!!!

Khuôn viên hắt nắng sân trường
Hàng cây nghiêng bóng thân thương phượng hồng
Ước mình hòa quyện Thu – Đông
Đếm thầm từng bước người mong quay về
Buồn thương đêm ngóng quanh lề
Chắt chiu phiền muộn bốn bề hắt hiu
Trả em sân vắng bao chiều
Thu xưa anh nợ một điều … yêu em!

Hoàng Nguyễn

Những bài viết khác:

  1. MƯA!
  2. 4+
  3. Trại Hè
  4. TIẾC THƯƠNG
  5. DUYÊN!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.