Mưa buồn

Mưa chiều thắm nỗi buồn thương

Nỗi buồn xen lẫn gió sương núi đồi

Buồn ơi sao chẳng quên tôi

Cứ đeo thêm mãi thân này  hay chăng

Buồn ơi hãy đến cung trăng

Chị Hằng thức giấc đang cần sẻ chia

Đêm nay bên ngọn đèn khuya

Xin ông chiếc bóng đi về hằng đêm

Còn ai chia sớt nỗi niềm

Sao buồn bám mãi chẳng phiền lụy ai

Mưa rơi rơi suốt đêm dài

Ngoài sân bóng nước lén hoài vào tim.

 

Nguyễn Hoàng

Những bài viết khác:

  1. MƯA!
  2. 4+
  3. TÔI TÌM …?
  4. Trại Hè
  5. MONG!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.