MƯA!

Gió lất phất
Mưa rì rào
Muôn thú trên cao
Xôn xao lo lắng

Hỏi?
Đã bao giờ
Thôi bỡ ngỡ
Đành phải mong chờ
Bơ vơ trông ngóng
Thưa!
Chuyện quanh năm
Như trăng rằm
Dẫu có xa xăm
Gượng nằm dứt cảnh
Vậy!
Hết hờn căm
Hết xa xăm
Đây êm đềm lắm
Tình thắm muôn loài
… Khắc khoải trông MƯA!

05-10-12
Hoàng Nguyễn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.