NGẪM!

Lòng ta không cạn cũng không vơi
Nhàn rỗi vô công ngắm nhìn đời
Gãy đàn không điệu ngân tiếng nhạc
Trên cành chim hót họa thơ chơi.
Thật thanh, thật nhã khắp mọi nơi
Người nhàn, trăng sáng luôn đón mời
Bên song hoa nở, trời như nước
Thanh nhàn hai chữ mãi không vơi.

Hoàng Nguyễn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.