NGÀY ĐẦU GẶP GỠ

Gió mang em đến với anh
Vẫn đôi mắt nhỏ long lanh dáng gầy
Đôi tay nhỏ nhắn là đây
Truyền bao hơi ấm ngất ngây lòng này
Vội tìm lại chút men cay
Cho lòng bối rối ngất say men tình
Mai đây phương ấy nhục vinh
Tình yêu như gió chia mình hai phương
Mối tình thầm lặng vấn vương
Dặm đường còn mãi nhớ thương tháng ngày
Tình xưa nghĩa cũ là đây
Năm canh khắc khoải quẩn quây bóng hình.

SG 26/07/2012

Hoàng Nguyễn

No related content found.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.