NGÀY VỀ ĐẤT MŨI

Ta về Đất Mũi Cà Mau

Thiệng liêng trời nước gặp nhau chốn này

Hai đầu sông cuộn nơi đây

Ôm choàng lấy biển sum vầy Tam Giang

Bình minh gió lộng khơi ngàn

Hương trời hương đất mến ngàn trăm thương.

20/10/12
Hoàng Nguyễn

No related content found.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.