NGHÊU NGAO!

Chân bước liêu xiêu

Biết bao điều ta trêu nhân thế

Nâng cốc liên hồi

Biết bao lần ngạo nghễ với trăng

Mơ bóng chị Hằng

Ta vùi thân trong sương giá tuyết

Ngao du bóng nguyệt

Ta vén đời mai miệt thế gian

Làm bạn sương màn

Ta rót thơ bàng hoàng rung rẩy

Vũ trụ nghiêng lay

Ta cười nghẹn đắng cay mật tràn

Bầu rượu khô cạn

Ta ôm bình nhớ bạn ngày xưa

Trời đất bao vừa

Chôn câu thơ trải đầy nhung nhớ

Nhật nguyệt muôn thuở

Đông có tàn … hoa nở chào Xuân!

 

Hoàng Nguyễn

Những bài viết khác:

  1. NGHIỆT!!!
  2. CẢNH!
  3. MONG!
  4. CHÚC …!
  5. Vè ăn nhậu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.