Nhiên liệu

Hai vợ chồng hì hục đẩy chiếc xe ô tô mới mua đến xưởng sửa chữa. Ông chồng nói với vợ:

– Cái thằng cha bán cho mình chiếc ôtô này nói đúng thật.

– Hắn bảo sao –

– Hắn nói xe này gần như không tiêu thụ xăng.

No related content found.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.