NHỚ BẠN!

Người đi có trở lại đâu!

Núi xanh vẫn mãi một màu xanh xanh

Nền trời in bóng long lanh

Suối sâu soi rọi thiên thanh chan hòa

Bây giờ người ở thật xa

Cáo biệt nhân thế phương xa dõi về

Ta ngồi nhớ bạn tỉ tê

Không hoa không rượu, cận kề cùng thơ!

 

Hoàng Nguyễn

Những bài viết khác:

  1. 4+
  2. MƯA!
  3. TÔI TÌM …?
  4. Trại Hè
  5. DUYÊN!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.