NHỚ!

Bao ngày anh nhớ về người

Bao ngày anh nhớ nụ cười mến thương

Người ơi sao để vấn vương

Xen vào nổi nhớ tỏ tường từng đêm

Yêu thương chỉ để môi mềm

Yêu thương chỉ để êm đềm ngàn năm

Ngày xưa yêu tuổi trăng rằm

Hôm nay yêu vội trăm năm tình nồng.

 

Hoàng Nguyễn

Những bài viết khác:

  1. MƯA!
  2. 4+
  3. Trại Hè
  4. TÔI TÌM …?
  5. XƯA & NAY
One Response to NHỚ!
  1. Minerva Reply

    So true. Honesty and everything regecnizod.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.