SAY!

Ước gì ta mãi sống trong say

Mặc kệ thời gian quên tháng ngày

Thói đời bạc bẻo hay hết sẩy

Cùng người cạn chén vẫn là hay.

Ước gì ta mãi sống trong say

Quên đi ký ức dòng lệ cay

Ân tình chưa đủ hay trốn chạy

Ta cùng nâng chén men lệ này!

Hoàng Nguyễn

 

Những bài viết khác:

  1. NGHIỆT!!!
  2. NGHÊU NGAO!
  3. MONG!
  4. CẢNH!
  5. CHÚC …!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.