đôi mắt

Mẹ của em

 

Em yêu đôi mắt mẹ

Đôi mắt mẹ đen huyền

Đăm chiêu vào vô tận

Nhớ cuộc đời triền miên …

Em yêu bàn tay mẹ

Những ngón tay dịu mềm

Đan từng chiếc áo len

Ấm em mùa đông lạnh.

Em yêu đôi môi mẹ

Môi mẹ mát dòng sông

Những lần em khóc sũng

Mẹ hôn … em ấm lòng.

Em yêu mái tóc mẹ

Mái tóc mượt mà thơm

Chảy dài trong con suối

Quấn tròn khắp thân em …

 

Nguyễn Hoàng

 Scroll to top