TẶNG ANH CHỊ EM AN CƯ LẠC NGHIỆP

ĐOÀN KẾT chung sức một lòng

Anh em phấn chấn cả phòng đam mê

DẤN THÂN khắp chốn làng quê

Tạo nên giá trị say mê quên ngày

SÁNG TẠO trí dũng là đây

Thông điệp đổi mới trao tay khách hàng

THÀNH CÔNG rạng rỡ vinh quang

AN CƯ LẠC NGHIỆP ngày càng xứng danh.

 

Hoàng Nguyễn

Những bài viết khác:

  1. 4+
  2. MƯA!
  3. TÔI TÌM …?
  4. Trại Hè
  5. XƯA & NAY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.