Trại Hè

Bao tâm hồn trong trắng
Khắp các trường kéo về
Dựng xây lều dưới nắng
Múa vui vai cận kề.

Tiếng gió reo xào xạc
Hoà muôn chung tiếng cười
Bao ý thơ vầng nhạc 
Hoà quyện tuổi đôi mươi.

Nô nức thi các trường
Hoa dân chủ, thổi cơm
Đắp cát chơi tạc tượng
Bao đối thủ đáng gờm.

Xa xa các con thuyền
Buồm trắng dong ngoài khơi
Biển xanh bao lưu luyến
Tương lai vẫy gọi mời.

Nguyễn Hoàng

Những bài viết khác:

  1. MƯA!
  2. 4+
  3. TÔI TÌM …?
  4. TIẾC THƯƠNG
  5. XƯA & NAY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.