Trang thơ ngày ấy

Một nữa trang thơ nhuộm chút tình
Hỏi ai còn nhớ cảnh chiến chinh
Ta xây mộng ước nơi trận tuyến
Đâu hỡi giờ đây,những bóng hình.

Bây giờ song bước ngắm bình minh
Ngẫm nghỉ tiếc thay chuyện chúnh mình
ước gì tiếp nối ngày xưa ấy
Kết nữa trang thơ đã thắm tình.

Nguyễn Hoàng

Những bài viết khác:

  1. MƯA!
  2. Trại Hè
  3. 4+
  4. TÔI TÌM …?
  5. Bâng Khuâng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.