TỰ KỶ!

Người ở trên lầu, hoa dưới sân

Vườn đầy hoa nở lúc sang xuân

Lãng quên đâu đó hương đã lụi

Ngoài vườn thơm ngát át bâng khuâng

Đông qua Xuân đến mưu sự nhân

Thu đến Hạ đi thiên góp phần

Mai Lan Cúc Trúc sao chẳng thích

Thích ngẩm sự đời … trước niên tân!

 

Hoàng Nguyễn

Những bài viết khác:

  1. 4+
  2. MƯA!
  3. Trại Hè
  4. CẢM!
  5. TÔI TÌM …?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.