TUỔI DẦN

Em đây sinh hạ tuổi dần
Tuổi mộc mạng thủy dễ gần khó quên
Thông minh dũng cảm chí bền
Oai như mãnh hỗ dạ mềm như tiên
Khi nhỏ đau yếu triền miên
Vượt bao trở ngại định kiên mọi bề
Người có tánh khéo khỏi chê
To gan lớn mật bên lề vẻ vui
Đa tài tham vọng chẳng lùi
Thiếu chút kiên nhẫn rèn trui tính này
Tình duyên viên mãn đắm say
Gia đạo đẹp tốt quần quây thuận hòa
Thăng tiến chấp nhận xa nhà
Ngũ tuần vững chắc nghiệp gia đáo thành
Số mạng có tước vinh danh
Hoặc là oai võ thinh danh trong đời
Tiền tài danh vọng sẽ vơi
Qua tứ tuần tuổi đổi thời thấy mau
Mẹ cha cách trở khó giàu
Khắc hào phụ mẫu bao lâu vẹn toàn
Bao năm mong chốn bình an
Hào con thịnh vượng gia trang vững bền.

Hoàng Nguyễn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.