Xã hội đen

Trong một buổi thi vấn đáp môn lịch sử, thầy giáo hỏi:

– Anh hãy cho biết Lê Lợi là ai?
– Dạ, em không biết!
– Thế anh có biết Trần Hưng Đạo là ai không?
– Dạ, em không biết ạ!
– Thôi nếu anh trả lời được câu này, tôi sẽ cho anh qua. Anh có biết Trưng Trắc, Trưng Nhị là ai không?
– Dạ, em cũng không biết ạ!
Thầy giáo lắc đầu, quát to:
– Vậy thì mời anh ra khỏi phòng thi, tôi không thể cho anh qua được.
– Thế Thầy có biết Hùng móm, Minh sẹo, Phúc vữa. là ai không?
– Hả?
– Thầy có băng của thầy, em cũng có băng của em, thầy đừng mang băng của thầy ra mà dọa em nhé.

– ?????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.