Xã hội đen

Trong một buổi thi vấn đáp môn lịch sử, thầy giáo hỏi:

- Anh hãy cho biết Lê Lợi là ai?
- Dạ, em không biết!
- Thế anh có biết Trần Hưng Đạo là ai không?
- Dạ, em không biết ạ!
- Thôi nếu anh trả lời được câu này, tôi sẽ cho anh qua. Anh có biết Trưng Trắc, Trưng Nhị là ai không?
- Dạ, em cũng không biết ạ!
Thầy giáo lắc đầu, quát to:
- Vậy thì mời anh ra khỏi phòng thi, tôi không thể cho anh qua được.
- Thế Thầy có biết Hùng móm, Minh sẹo, Phúc vữa. là ai không?
- Hả?
- Thầy có băng của thầy, em cũng có băng của em, thầy đừng mang băng của thầy ra mà dọa em nhé.

- ?????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>